Introductie

JouwDiëtist is de beheerder en verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens. Wij beschouwen de bescherming en privacy van uw informatie als van primair belang. Wij zullen te allen tijde de vereisten van de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens naleven.   

Verzamelen van gegevens

Binnen het kader van onze diensten zullen wij u vragen persoonlijke informatie te verstrekken. Wij zullen deze gegevens gebruiken om u aan te melden op onze website en om diensten waar u zich voor heeft aangemeld te leveren. U kunt er voor kiezen de gevraagde gegevens niet te verstrekken, maar dat kan ons mogelijk beperken in het leveren van het product of de dienst waar u om gevraagd heeft.    

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden teneinde diensten geleverd te krijgen zoals gevraagd door JouwDiëtist. Deze derden zijn gehouden uw persoonlijke gegevens uitsluitend te gebruiken voor het leveren van diensten zoals gevraagd door JouwDiëtist. U geeft nadrukkelijk toestemming voor het delen van persoonsgegevens met onze contractanten en derden-dienstverleners met uitsluitend het leveren van diensten aan u tot doel.

Gebruik van Cookies

Wij kunnen gebruik maken van cookies om de navigatie op de website te faciliteren en om informatie te verzamelen, zoals uw User ID en uw sessie-ID's, zodat het voor ons mogelijk is om te zien of u bent aangemeld op de site en om uw toegang tot de site te verbeteren. Wij zullen uitsluitend de cookies lezen die door de interactie van uw browser met de  website in uw cookie bestand geplaatst zijn. Wij maken u er op attent dat u uw browserinstellingen kunt wijzigen om cookies te weigeren.

Statistische informatie

JouwDiëtist kan een samenvatting/statistische gegevens over het gebruik van de website verstrekken aan derden. Deze informatie zal geen gegevens bevatten waarmee derden de identiteit van onze website bezoekers kunnen achterhalen.

Verhalen en commentaar

Als u ons een verhaal of commentaar stuurt, kunnen we deze op onze site publiceren of gebruiken in reclamemateriaal. We zullen uw uitspraken aan u verbinden door uw voornaam te vermelden - indien verstrekt - uitsluitend naast uw verhaal op onze website of in reclamemateriaal.

Openbaarmaking

Ongeacht de keuze die u maakt met betrekking tot uw persoonsgegevens, kan JouwDiëtist persoonsgegevens openbaar maken als het in goed vertrouwen gelooft dat dit noodzakelijk is om (a) te voldoen aan relevante wetten of te reageren op een dagvaarding of gerechtelijk bevel aan JouwDiëtist; of (b) om de rechten of eigendom van JouwDiëtist te beschermen,of (c) de rechten van de gebruikers van JouwDiëtist diensten te beschermen.

JouwDiëtist en andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de JouwDiëtist website www.jouwdietist.com en niet op andere websites die gelinkt zijn vanaf of linken naar deze websites. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor de wijze waarop de partijen die deze websites beheren omgaan met uw gegevens of voor de inhoud van deze websites.

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens 

Onderdeel van de beveiligingsmaatregelen is het opt-in lidmaatschap via email.  Als u zich bij ons aanmeldt, ontvangt u een email die een link bevat waarmee u uw registratie moet bevestigen. Dit is om te voorkomen dat iemand anders probeert zich aan te melden met uw e-mailadres.

Als u zich aanmeldt, vragen we u een wachtwoord te kiezen voor uw account. Wij bevelen aan dat het wachtwoord minimaal 8 tekens bevat, het een niet bestaand woord is en een combinatie van cijfers, letters en speciale tekens bevat.

We streven ernaar, door middel van de hierboven beschreven methoden, alle nodige maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen. Helaas kan bij het versturen van gegevens over het internet 100% veiligheid niet worden gegarandeerd. Wij kunnen de veiligheid van de informatie die u verstuurt niet verzekeren en garanderen, derhalve doet u dit op eigen risico.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Wij zullen mogelijk deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Deze Privacyverklaring is het laatst aangepast op 28 november, 2017.

Vragen

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, stuur dan een email naar admin@jouwdietist.com.